HomeKennisbankMarktinformatieCBS: Economisch beeld is half april iets minder gunstig

CBS: Economisch beeld is half april iets minder gunstig

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is medio april een fractie minder gunstig dan een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half april presteren 7 van de 13 indicatoren nog beter dan hun langjarige trend. In het economisch beeld van half april zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog nauwelijks zichtbaar. De conjunctuurklok van half april bevatte alleen voor de vertrouwensindicatoren en de faillissementen cijfers van na februari 2020.

Het consumentenvertrouwen was in maart hetzelfde als in februari. Het producentenvertrouwen was in maart minder positief dan in februari. Het vertrouwen van producenten en consumenten ligt boven het langjarige gemiddelde.

Ongeveer 85 procent van de respondenten van het consumentenonderzoek en 90 procent van de respondenten van het onderzoek naar het producentenvertrouwen hadden al gereageerd op de enquêtes voordat de vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus donderdag 12 maart van kracht werden. Waarschijnlijk komt het effect van deze maatregelen nog niet (volledig) tot uiting in het gemeten consumenten- en producentenvertrouwen van maart.

Het volume van de goederenexport was in februari 3,3 procent groter dan in februari 2019. De groei is wat kleiner dan in de voorgaande maand (3,9 procent). In februari 2020 groeide vooral de export van machines en aardolieproducten.

In januari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,3 procent groter dan in januari 2019. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in de bouw.

Consumenten hebben in januari 1,0 procent meer besteed dan in januari 2019. De groei van de consumptie door huishoudens was daarmee een stuk kleiner dan in december (2,9 procent). Dat komt onder meer doordat huishoudens minder gas verstookten.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 1,3 procent lager dan in februari 2019. In de voorgaande maand groeide de productie met bijna 1 procent.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. Er zijn in maart 13 bedrijven minder failliet verklaard dan in februari. De trend is de afgelopen jaren redelijk vlak.

In de cijfers over de verslagmaand maart zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet of nauwelijks zichtbaar. Tussen de aanvraag en het uitspreken van een faillissement kunnen enkele weken zitten. Vanaf week 14 houden de rechtbanken de rekesten (als een andere partij de rechter verzoekt om een bedrijf failliet te laten verklaren) voor ten minste vier weken aan, tenzij er sprake is van spoed. Daarnaast is door het kabinet een noodpakket voor economie en banen opgezet om bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen.

Het totale aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het vierde kwartaal met 53 duizend toe tot 10 751 duizend. De groei van het aantal banen ten opzichte van het voorgaande kwartaal komt daarmee op 0,5 procent. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 189 duizend banen bij gekomen, een stijging van 1,8 procent.

Het aantal banen groeit al bijna zes jaar achter elkaar. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 zijn er 1 023 duizend banen bijgekomen.

Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2019 in totaal bijna 3,5 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 0,8 procent meer dan een kwartaal eerder.

Eind december was het aantal openstaande vacatures opgelopen tot 291 duizend. Dat is een toename van ruim 3 duizend vergeleken met een kwartaal eerder.

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal iets toegenomen naar gemiddeld 92 vacatures per 100 werklozen. In het derde kwartaal waren dat nog 90 vacatures per 100 werklozen.

In februari waren er 274 duizend werklozen (ILO-definitie). Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand. Het aantal werklozen in februari komt neer op 2,9 procent van de beroepsbevolking. Dat is voor het eerst sinds 2003, het eerste jaar waarvoor maandcijfers beschikbaar zijn, dat het percentage lager is dan 3,0.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan de consumptie en investeringen. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2018 was de omvang van het bbp 1,6 procent groter.

www.cbs.nl