HomeDossiersCoronacrisisCBS becijfert hoe economie zich ontwikkelt tijdens de coronacrisis

CBS becijfert hoe economie zich ontwikkelt tijdens de coronacrisis

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2020 met 1,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Het groeicijfer is opwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 15 mei, kwam de krimp uit op 1,7 procent. De krimp van het bbp in het eerste kwartaal van 2020 is vooral toe te schrijven aan de gedaalde consumptie door huishoudens.

Hoeveel geld besteden Nederlandse consumenten bij Europese webwinkels?

In het eerste kwartaal van 2020 gaven Nederlandse consumenten 480 miljoen euro uit aan webwinkels in de Europese Unie, die buiten Nederland zijn gevestigd. Dat is 18,8 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De cijfers over online-aankopen van Nederlanders bij buitenlandse webwinkels zijn gebaseerd op een experimentele methode, waarbij btw-aangiften zijn gebruikt.

Hoe ontwikkelt het consumentenvertrouwen zich?

In juli verandert de stemming onder consumenten nauwelijks. Het consumentenvertrouwen komt uit op -26, tegen -27 in juni. Ook de koopbereidheid en het oordeel over het economisch klimaat wijzigen nauwelijks.

Hoe ontwikkelt de consumptie van huishoudens zich?

Consumenten hebben in mei 12,8 procent minder besteed dan in mei 2019. Dit krimp is kleiner dan in april (-17,4 procent), maar nog altijd de op een na grootste ooit gemeten. De consumenten gaven vooral minder uit aan diensten, zoals bezoek aan een restaurant, theater of pretpark. De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen groeiden daarentegen.

Hoe beïnvloedt de coronacrisis het betaalgedrag?

Door een samenwerking met de Betaalvereniging Nederland kan het CBS gegevens beschikbaar stellen over de ontwikkeling van een aantal belangrijke betaalstromen voor Nederland als geheel. Daaruit blijkt dat tijdens de coronacrisis een verdere verschuiving van offline- naar onlinebetalingen heeft plaatsgevonden. Uit deze gegevens blijkt ook dat de uitgaven via PIN, iDEAL en creditcard na een tijdelijke terugval tijdens de lockdown sinds medio mei per saldo hoger liggen dan vlak daarvoor.

Hoe ontwikkelt de Nederlandse goederenhandel zich?

Het volume van de goederenexport was in mei 11,8 procent kleiner dan in mei 2019. De krimp is kleiner dan in april. In mei zijn er vooral minder transportmiddelen en aardolieproducten uitgevoerd. Het volume van de import was in mei 7,6 procent kleiner dan een jaar eerder. Er werden vooral minder transportmiddelen, machines en kleding ingevoerd dan een jaar eerder.

Hoeveel is de productie van de industrie gedaald?

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 12,5 procent lager dan in mei 2019. Dat is de grootste daling sinds medio 2009. De productie van de transportmiddelenindustrie kromp het sterkst. De daling was iets minder sterk dan in april, toen vrijwel alle fabrieken nog gesloten waren. In mei gingen een aantal grote fabrieken deels weer open.

Hoeveel ondernemers verwachten de crisis niet te overleven?

In vrijwel alle branches van het niet-financiële bedrijfsleven is het aantal ondernemers dat denkt in de huidige economische situatie minstens nog een jaar te bestaan in juni sterk toegenomen ten opzichte van de meting van mei. In de zakelijke dienstverlening nam het aantal bedrijven dat in juni verwachtte nog minstens een jaar te bestaan het sterkst toe vergeleken met mei. Toen dacht 41 procent het minstens nog een jaar te kunnen volhouden, in juni was dit aantal toegenomen naar 57 procent. Binnen de zakelijke dienstverlening nam het vertrouwen in continuïteit het sterkst toe in de reisbranche (+41 procentpunten).

Hoe ontwikkelen de consumentenprijzen zich?

Consumentengoederen en -diensten waren in juni 1,6 procent duurder dan vorig jaar. In mei was de inflatie van de consumentenprijzen nog 1,2 procent. Net als in mei waren in juni de prijzen van motorbrandstoffen aanzienlijk lager dan een jaar eerder. In juni waren motorbrandstoffen 7,9 procent goedkoper ten opzichte van vorig jaar, in mei was dit 14,1 procent.

Hoeveel zijn de afzetprijzen van de industrie gedaald?

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei gemiddeld 8,0 procent lager dan in mei 2019. Een maand eerder waren de producten van de industrie 8,1 procent goedkoper dan een jaar eerder. Producten van de aardolie-industrie daalden het meest in prijs. Deze waren in mei 49,4 procent goedkoper dan in april 2019.

Hoe ontwikkelt de omzet van de detailhandel zich?

De detailhandel heeft in mei 8,2 procent meer omgezet dan in mei 2019. Dat is de grootste groei in 14 jaar tijd. Het verkoopvolume lag 5,9 procent hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is online bijna 50 procent meer omgezet.

Hoeveel bedrijven hebben uitstel van betaling bij de Belastingdienst gekregen?

Van 1 april tot en met 12 juni verleende de Belastingdienst vanwege de coronacrisis aan 128 duizend bedrijven drie maanden uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Bijna 21 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen hebben uitstel aangevraagd en gekregen. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen vroeg en kreeg 12 procent uitstel, onder bedrijven met 1 werkzame persoon minder dan 5 procent.

Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers in consumentgerichte branches zich?

In juni waren er voor de tweede maand op rij minder ondernemers in de op consumenten gerichte branches pessimistisch over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan een maand eerder. Na het afkondigen van ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus, werd in april per saldo het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek.

Hoe ontwikkelt het producentenvertrouwen zich?

Door de coronacrisis daalde het producentenvertrouwen in april 2020 naar -28,7, het laagste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985. In mei is het vertrouwen iets opgekrabbeld, en in juni waren industriële ondernemers opnieuw minder negatief. Het producentenvertrouwen ging van -25,1 in mei naar -15,1 in juni. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde enorm.

Hoe ontwikkelt de omzet van de horeca zich?

De omzet van de horeca nam in het eerste kwartaal van 2020 met 14 procent af ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit was de eerste omzetdaling in 7 jaar tijd. Het volume, de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet, daalde met 14,5 procent. Vooral in maart daalden de omzet en het volume van de horeca sterk.

Hoe ontwikkelt de omzet van de transportsector zich?

De omzet in de transportsector daalde in het eerste kwartaal van 2020 met 1,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de luchtvaart en de dienstverlening voor de luchtvaart nam de omzet af door de coronapandemie.

Hoe ontwikkelt de omzet van de auto- en motorbranche zich?

De omzet van de motor- en autobranche lag in het eerste kwartaal van 2020 1,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De importeurs van auto’s en motoren boekten aan het begin van het tweede kwartaal, in april, 62 procent minder omzet.

Hoe ontwikkelt de omzet van de groothandel zich?

In het eerste kwartaal van 2020 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 2,2 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Binnen de groothandel behaalden handelaren in voedingsmiddelen de grootste toename van de omzet in het eerste kwartaal. Deze branche boekte bijna 6 procent meer omzet in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Hoe ontwikkelt de omzet van de zakelijke dienstverlening zich?

De omzet van de zakelijke dienstverlening lag in het eerste kwartaal van 2020 2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Veel branches boekten in het eerste kwartaal nog een hogere omzet, ondanks de maatregelen tegen het coronavirus die in maart van kracht werden. De reisbranche is echter al hard geraakt en zette ruim 19 procent minder om.

Hoeveel is de exportwaarde van sierteelt gedaald?

In maart 2020 is de exportwaarde van sierteelt, zoals bloemen, planten, bollen en boomkwekerijproducten met 22 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. De export van snijbloemen nam af met 26 procent. De uitvoer van sierteelt naar Italië kromp met 61 procent het meest.

Hoe groot is de sector landbouw?

Volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) waren er 73 465 bedrijven in de landbouw in Nederland (eerste kwartaal 2020). Volgens de statistiek landbouwtelling waren dit er 53 233 (2019). De Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en de landbouwtellingen hanteren verschillende definities voor de sector landbouw, waardoor het totaal aantal bedrijven verschilt.

Hoeveel is het verbruik van benzine, diesel en kerosine gedaald?

De afzet van olieproducten als benzine, diesel en stookolie en het verbruik van kerosine waren in maart 13 procent lager dan in januari. Ten opzichte van maart 2019 was de daling 12 procent. De afzet van benzine is in maart het sterkst gekrompen sinds januari, met ruim 20 procent.

Hoeveel logiesaccommodaties zijn er momenteel gesloten?

Door maatregelen in verband met corona is ongeveer een derde van de beschikbare slaapplaatsen bij logiesaccommodaties momenteel gesloten. Het beleid ten aanzien van de sluiting van logiesaccommodaties wordt genomen per veiligheidsregio.

Hoe groot is de financiële buffer van zelfstandig ondernemers?

In 2019 schatte 20 procent van de zelfstandig ondernemers in dat hun huishouden niet langer dan 3 maanden financieel rond kon komen als het inkomen uit hun bedrijf weg zou vallen. Bijna 40 procent dacht in zo’n situatie wel een jaar of langer te kunnen rondkomen. Zzp’ers werkzaam in de transport en logistiek gaven het vaakst aan maximaal 3 maanden te kunnen rondkomen zonder inkomen uit de onderneming (30 procent).

Hoeveel is de supermarktomzet toegenomen?

In de tweede en derde week van maart hadden supermarkten in Nederland meer omzet dan in dezelfde weken een jaar eerder. De supermarktomzet liep in de derde week van maart terug vergeleken met de week ervoor, maar was nog altijd 25 procent hoger dan in dezelfde week in 2019. De omzet van houdbare voedingsmiddelen zoals conserven, diepvriesgroenten, bloem, rijst en pasta nam het meest toe, samen met handzeep, toiletpapier en farmaceutische producten.

Hoeveel is de bouwmarktomzet toegenomen?

Bouwmarkten hebben in de derde week van maart ruim 50 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet lag bijna 6 procent hoger dan in de week van Hemelvaartsdag vorig jaar, normaal gesproken de week met de meeste omzet.

Hoe groot is de sector horeca?

In het eerste kwartaal 2020 waren er binnen de horeca 61 775 bedrijven. Het merendeel (61 715 bedrijven) was midden- en kleinbedrijf (mkb). Van de bedrijven binnen de horeca waren 52 295 bedrijven een eet- en drinkgelegenheid. In 2017 bedroeg de netto omzet van de horeca in Nederland 26 213 miljoen euro.

Hoe ontwikkelt de handel met China zich?

De waarde van de Nederlandse goederenimport uit China en Hongkong daalde in maart 2020 met 9 procent ten opzichte van maart 2019. In februari was de invoer al met 10 procent afgenomen. De goederenimport uit China en Hongkong was in februari en maart in totaal ruim 700 miljoen euro lager dan in dezelfde twee maanden van 2019.

Hoeveel goederen importeert Nederland uit Italië?

Nederland voerde 11,9 miljard euro aan goederen in uit Italië. Dat is 2,6 procent van de totale invoer aan goederen in Nederland in 2019.

www.cbs.nl