HomeKennisbankMarktinformatieBranche ondertekent Green Deal voor toepassen van kunststof recyclaat

Branche ondertekent Green Deal voor toepassen van kunststof recyclaat

Op 7 januari is de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ ondertekend door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat, de brancheverenigingen van de kunststoffen industrie (NRK en NRK-Recycling, PlasticsEurope Nederland), BASF, Morssinkhof Rymoplast, SABIC, Philips, Unilever en NEN.

Via de Green Deal wordt er transparantie over het gerecycled materiaal verkregen en doorgegeven in de hele waardeketen. Het doel is om gezamenlijk verdere stappen te zetten in de creatie van een circulaire economie. De ambitie is om de methodiek in een volgende stap in te brengen in vergelijkbare Europese normalisatie-initiatieven.

Recycling van plastics is van belang in het streven naar een circulaire economie. En omdat plastics veelal gemaakt worden op basis van fossiele grondstoffen, leidt de verbranding van plastics in het afvalstadium tot broeikasgasemissies. Deze uitstoot kan in Nederland en in Europa fors worden teruggebracht als het volume en de kwaliteit van plastic recycling sterk vergroot wordt.

Voor bedrijven in de kunststof waardeketen is het van belang om transparante en betrouwbare claims te kunnen maken voor het percentage gerecycleerd plastic in hun producten. Op 7 januari hebben zij de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ ondertekend om een aanpak te ontwikkelen om het aandeel recyclaat in een tussen- of eindproduct op transparante en verifieerbare wijze vast te stellen. Vooral in de transitiefase waarin de hoeveelheden recyclaat nog niet toereikend zijn, zal de industrie gradueel het aandeel recyclaat laten toenemen, veelal door het bij te mengen met de fossiele grondstoffen.

De ontwikkeling van een dergelijke methodiek vereist een diepgaand begrip van wat er gebeurt in de verschillende schakels van kunststof ketens, van verwerking van kunststof reststromen tot en met de productie van eindproducten. Daarnaast is kennis en ervaring nodig over de toepassing van deze methodiek in de praktijk en over de correcte omgang met het bewijs over het aandeel recyclaat in producten. Transparantie in de hele kunststofketen is essentieel, de te ontwikkelen methodiek moet bruikbaar zijn voor alle bedrijven in deze keten.

www.greendeals.nl