HomeDossiersDuurzaamheidBelgië wil milieuschadelijke producten voor eenmalig gebruik beperken

België wil milieuschadelijke producten voor eenmalig gebruik beperken

Eind november 2022 heeft België een ontwerp van Koninklijk besluit om het op de markt brengen van milieuschadelijke producten voor eenmalig gebruik te beperken en het gehalte aan gerecycleerde inhoud van bepaalde producten te verhogen, genotificeerd aan Europa via het TRIS (Technical Regulation Information System).

Het TRIS-systeem heeft tot doel te voorkomen dat er belemmeringen op de interne markt ontstaan. De lidstaten stellen hun wetgevingsprojecten in kennis van de Commissie, die deze projecten analyseert in het licht van de EU-wetgeving. De lidstaten nemen op voet van gelijkheid met de Commissie deel aan deze procedure en kunnen ook hun advies over de aangemelde ontwerpen uitbrengen.

Er gold een periode van ‘stand still' tot en met 1 maart 2023.

www.ibebvi.be