HomeKennisbankMarktinformatieBelgië: 40% van recyclebaar afval belandt in gewone vuilnisbak

België: 40% van recyclebaar afval belandt in gewone vuilnisbak

Onderzoek van het duurzame verpakkingsbedrijf DS Smith toont aan dat de Belg gemiddeld jaarlijks zo’n 280 plastic flessen, 242 blikjes, 223 drankkartons en 130 koffie capsules weggooit. Daarnaast ontdoet de Belg zich per jaar van 204 glazen flessen en bokalen, 363 productverpakkingen van papier of karton, 294 kartonnen dozen en liefst 498 brieven en drukwerk (reclamefolders, kranten en magazines).

Deze gigantische afvalberg blijkt een bron van bezorgdheid. Een groot deel van de ondervraagden geeft aan zich hier soms (46%) of permanent (19%) schuldig over te voelen.

Verder valt op dat het dat het voor meer dan 7 op 10 (73%) Belgen vaak onduidelijk is of een verpakking al dan niet gerecycleerd kan worden. Het gevolg is dat 40% van het afval dat eigenlijk gerecycleerd kan worden toch gewoon bij het restafval eindigt, zo blijkt uit het onderzoek.

DS Smith wil tegemoetkomen aan deze onduidelijkheid en heeft daarom enkele Principes voor Circulair Ontwerp (Circular Design Principles) opgesteld. Deze helpen bedrijven bij het ontwerpen van herbruikbare en recycleerbare verpakkingen, zodat het voor klanten gemakkelijker wordt om bij te dragen aan de circulaire economie[1]. De principes zijn ontwikkeld in samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation, een wereldwijde marktleider op het gebied van de circulaire economie.

Uit het onderzoek van DS Smith blijkt verder dat een grote meerderheid van de Belgen (89%) al initiatieven ondernomen heeft om de afvalberg te beperken, zoals het vermijden van producten voor eenmalig gebruik (42%), zelf lunch maken in plaats van te kopen (39%), het composteren van voedselafval (35%) of het gebruik van een herbruikbare waterfles (34%).

Op het vlak van recyclage blijkt de Belg echter eerder risico-avers zijn. Zo geeft de helft van de Belgen (40%) aan op “safe” te spelen door afval waarvan ze niet zeker of het gerecycleerd kan worden gewoon bij het restafval te deponeren. Slechts een kwart (27%) opteert er in dit geval voor het stuk afval toch te sorteren als PMD, GFT, papier en karton of op een andere manier te recycleren.

Philip Bautil, Managing Director Benelux van DS Smith: “Belgen hebben een onmiskenbare wil om te helpen bij de milieu- en klimaatuitdagingen. Veel types verpakking zijn echter nog steeds niet recycleerbaar en er bestaat duidelijk verwarring over welke verpakking op welke manier gerecycleerd moeten worden.”

“We hebben onze Circular Design Principles ontwikkeld om bedrijven te helpen bij deze uitdaging. Met deze principes willen we productontwerpen beter afstemmen op recyclage en zo afval en vervuiling beperken. Het doel is een verpakking te creëren die het recycleren voor de consument zo eenvoudig mogelijk maakt.”

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de recyclage informatie op verpakkingen voor 8 op 10 Belgen (80%) soms of altijd onduidelijk is. We blijken in het bijzonder moeite te hebben met het recycleren van plastiek (38%), elektronica (30%) en metaal (25%).

Wanneer gevraagd naar waarom we afval niet of verkeerd recycleren blijken het niet zeker weten hoe (38%) of het niet weten waar (33%) te sorteren de voornaamste verklaringen, naast een gebrek aan aandacht (32%). Slechts een minderheid geeft aan voor het gemak niet of verkeerd te recycleren (16%) of gaan er van uit dat het afval na ophaling nog wel gerecycleerd zal worden (12%).

Naast het vergemakkelijken van recyclage zijn de Principes voor Circulair Ontwerp van DS Smith ontwikkeld om afval en vervuiling te beperken en producten en materialen in gebruik te houden. Een circulair economisch model is goed voor het milieu en kan tegelijkertijd de groei van de verpakkingsindustrie stimuleren.

www.dssmith.com/designprinciples