HomeDossiersDuurzaamheidAfvalfonds Verpakkingen informeert over wettelijke veranderingen 2023

Afvalfonds Verpakkingen informeert over wettelijke veranderingen 2023

Vanaf 2023 gaat er wettelijk het een en ander veranderen dat mogelijk ook invloed heeft op uw verpakkingen, uw aangifte en uw verpakkingenadministratie. Per 3 juli 2021 is de Europese Single Use Plastic Directive (‘SUP-richtlijn’) in werking getreden. Onder deze SUP-richtlijn valt ook, vanaf 5 januari 2023, de producentenverantwoordelijkheid voor het vergoeden van de kosten voor opruimen, transport en verwerking van de onder deze richtlijn vallende plastic verpakkingen in het zwerfafval.

Per 1 januari 2023 verandert de toepassing van de definitie van het begrip ‘producent of importeur’ voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, op voorspraak van het Ministerie van I&W. Deze verandering zorgt ervoor dat de definitie in lijn komt met de definitie in de wetgeving. De aanpassing heeft impact op uw aangifte en dus op de door u af te dragen Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen wanneer u:

  • Als opdrachtnemer of opdrachtgever (merkeigenaar) betrokken bent bij de vervaardiging van een product waarvan het merk niet de fabrikant toebehoort, bijvoorbeeld onder huismerk c.q. private label;
  • Een verkooppuntverpakking produceert/importeert of deze bij verkoop aan een consument aan het verkochte product toevoegt.

De wettelijke wijzigingen hebben invloed op de gegevens die u aan Afvalfonds Verpakkingen dient te verstrekken voor uw opgaaf en aangifte 2023 en in sommige gevallen al voor uw aangifte over 2022. Dit betekent ook dat uw verpakkingenadministratie waarschijnlijk aangepast dient te worden.

www.afvalfondsverpakkingen.nl