HomeDossiersDuurzaamheidAfvalfonds Verpakkingen geeft reactie op opgelegde dwangsom

Afvalfonds Verpakkingen geeft reactie op opgelegde dwangsom

Stichting Afvalfonds Verpakkingen is voorstander van invoering van statiegeld op blik. Met de invoering wordt zwerfafval verder teruggedrongen en waardevol materiaal teruggewonnen voor hergebruik. Zo wordt de verpakkingsketen steeds verder gesloten. Met als ultiem maatschappelijk doel dat geen enkele verpakking meer verloren gaat als grondstof. Hiermee levert het verpakkend bedrijfsleven haar bijdrage aan het tegengaan van grondstoffenschaarste en klimaatverandering.

Op dit moment zijn het Afvalfonds en alle betrokken partijen druk bezig met voorbereidingen om op 1 april 2023 een landelijk dekkend, consumentvriendelijk statiegeldsysteem klaar te hebben. Het Afvalfonds voelt zich zeer verantwoordelijk voor het welslagen van dit systeem en zal daarom regelmatig updates geven over de voortgang van de invoering. Jaarlijks worden 2,5 miljard blikjes verkocht. Daarnaast worden jaarlijks al 1,5 miljard kleine en grote PET-flessen met statiegeld verkocht.

Uiteraard zijn wij ons bewust van de wettelijke ingangsdatum van 31 december 2022 voor statiegeld op blik. Wij kunnen echter pas instaan voor een robuust en betrouwbaar statiegeldsysteem voor blik vanaf 1 april 2023. Alleen dan kunnen we chaos voorkomen en daardoor de doelstelling van het statiegeldsysteem op de langere termijn behalen.

Wij hebben kennis genomen van het besluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om een preventieve last onder dwangsom op te leggen. ILT legt deze last op omdat eerder dit jaar duidelijk is geworden dat een statiegeldsysteem voor blik niet gereed kan zijn per 31 december 2022.

Door op 1 april 2023 te starten met een robuust en landelijk dekkend systeem handelt het Afvalfonds zoveel mogelijk in lijn met de door de wet beoogde belangen en met het oog op een goed functionerend statiegeldsysteem. In plaats van te starten op 31 december 2022 – wanneer er dus nog géén landelijk dekkend en succesvol statiegeldsysteem mogelijk is – met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk is er maar één belang en dat is dat zwerfafval daadwerkelijk voorkomen gaat worden. Dat is het gezamenlijk doel van en voor iedereen.

Graag willen wij nog het volgende benadrukken. Het Afvalfonds voert voor alle producenten en importeurs de UPV (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) uit, ook die van statiegeld op blik. Het Afvalfonds is dan ook van mening dat ILT – wat betreft de implementatie van een landelijk dekkend statiegeldsysteem voor blik – enkel handhavend kan optreden tegen het Afvalfonds. Het Afvalfonds zal over de preventieve last onder dwangsom(men) de regie voeren richting de ILT namens alle producenten en importeurs.

www.afvalfondsverpakkingen.nl