HomeDossiersDuurzaamheidAfvalfonds Verpakkingen en Nedvang gaan samenwerking aan

Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang gaan samenwerking aan

Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang werken samen om geavanceerde recycling van verpakkingsafval mogelijk te maken. Het Afvalfonds en Nedvang sloten in dit kader een samenwerkingsovereenkomst om moeilijk te recyclen plastic verpakkingsafval te leveren aan SABIC en Plastic Energy’s chemische recycling fabriek SPEAR in Geleen (SABIC Plastic Energy Advanced Recycling).

We onderzoeken en regisseren innovaties die bij kunnen dragen aan het meer en vooral nog beter recyclen van verpakkingen en de meer hoogwaardige inzet van recyclaat. Met deze overeenkomst worden de mogelijkheden en kansen van geavanceerde recycling (chemisch recyclen) verder onderzocht.e willen de ketens optimaal sluiten. Wij zijn daarom, met de hele keten, altijd op zoek naar optimalisaties, nieuwe technieken en goed werkende samenwerkingsverbanden. We kijken vooruit, en willen onze koploperpositie in Europa behouden. Het Afvalfonds en Nedvang zijn dan ook trots op deze samenwerking met SPEAR.

We starten met de levering van folies uit nagescheiden restafval en aanvullend daarop onderzoeken we ook de mogelijkheden om plastic verpakkingsafval te leveren dat mechanisch moeilijk of niet recyclebaar is. Om in de toekomst de ambitieuze recycledoestellingen te halen, stimuleren het Afvalfonds en Nedvang innovatie voor nieuwe recycletechnieken. Met deze pilot onderzoeken we of en in hoeverre deze recyclingtechniek een toegevoegde waarde kan leveren voor plastic materiaalstromen die nu moeilijk of niet recyclebaar zijn.

Het pyrolyse-proces van SPEAR zet gebruikt plastic om in een gerecyclede olie, TACOIL. Deze TACOIL wordt door SABIC gebruikt in hun productieproces als alternatief voor traditionele fossiele materialen om nieuw plastic te maken. Voor dit proces gaat Nedvang voor de helft van de totale capaciteit materiaal in vlokkenvorm aanleveren. We zijn momenteel in gesprek met diverse marktpartijen die het materiaal kunnen voorbehandelen om het geschikt te maken voor levering aan SPEAR.

“Succesvol hergebruik van verpakkingsafval kan niet zonder te blijven innoveren. Als Afvalfonds en Nedvang stimuleren wij niet alleen innovatie in de recycling van folies, ook de recycling van PET-schaaltjes en drankenkartons pakken wij aan, samen met de partijen die deze verpakkingen gebruiken en recyclen. We nemen in deze projecten de regie in handen en willen hiermee de koers uitzetten richting een circulaire economie voor verpakkingen”, aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur Afvalfonds Verpakkingen.

Eind maart hebben we een bezoek gebracht aan de advanced recycling fabriek van Plastic Energy in Sevilla en het Pre-Treatment proces van de toeleverancier van Plastic Energy ernaast. Het heeft ons veel praktische informatie opgeleverd over de inrichting van de operationele processen. De bouw van het SPEAR project in Geleen is in januari 2021 gestart en de verwachting is dat de geavanceerde recyclingeenheid eind 2022 operationeel zal zijn.

www.afvalfondsverpakkingen.nl