Aan onzekerheid rond Brexit lijkt voorlopig geen einde te komen

De brexitdatum is voor de derde keer verschoven. De leiders van de overige 27 EU- landen hebben de Britten uitstel gegeven tot 31 oktober. Een lange periode waarin veel maar tegelijkertijd ook weinig kan gebeuren.

De uitkomst van de EU-top in Brussel over de brexit is eigenlijk net zo weinig verrassend als de foto van het zwarte gat. Het zwarte gat blijkt inderdaad een zwart gat te zijn en in Brussel is besloten om de brexitdatum nog maar weer eens een keer op te schuiven. Deze keer naar 31 oktober, tenzij het Britse parlement eerder een akkoord goedkeurt. Dan kunnen de Britten de EU verlaten per de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand. Dit betekent dat als er voor 23 mei geen akkoord ligt, de Britse bevolking mee zal (moeten) gaan doen aan de Europese verkiezingen die tussen 23 en 26 mei worden gehouden. Als het VK geen verkiezingen voor het Europees Parlement organiseert en het terugtrekkingsakkoord niet heeft geratificeerd dan is de brexitdatum 31 mei.

Het is de vraag hoe deze extra tijd door het Britse parlement zal worden benut. Een snel akkoord, zodat toch niet mee hoeft te worden gedaan aan de Europese verkiezingen, zoals premier Theresa May graag wil, lijkt niet waarschijnlijk. Zo vlot lopen de besprekingen met oppositieleider Jeremy Corbyn nu ook weer niet en met de verlenging van (iets meer dan) zes maanden is de druk van de ketel. De sense of urgency lijkt onder de Britse parlementariërs sowieso even niet meer zo groot want die zijn gewoon op paasvakantie gegaan en beginnen pas weer met vergaderen op 23 april.

Maar het is bovenal de vraag of, als er eerder onder druk van een deadline geen akkoord kon worden bereikt, dat nu wel zal gebeuren als er meer tijd beschikbaar is. Aan het fundamentele probleem – de grote verdeeldheid in het Britse parlement – is immers niets veranderd. Misschien dat er een andere premier nodig is om de patstelling in het Lagerhuis te doorbreken. Volgens de Britse wedkantoren is er 88% kans dat May nog dit jaar zal plaatsmaken voor een ander. Maar als zij dan zal worden opgevolgd door een echte Brexiteer, zoals bijvoorbeeld Boris Johnson, dan komt de mogelijkheid van een no-deal brexit weer levensgroot op tafel te liggen. Die zal dan namelijk waarschijnlijk de Ierse grenskwestie weer ter sprake willen brengen waarvan de EU eerder al heeft gezegd hier niet weer over te willen gaan onderhandelen.

Vooralsnog lijkt met brexit nog alles mogelijk. Een vertrek van het VK zonder deal, alsnog een deal, opnieuw uitstel omdat er verkiezingen of een nieuw referendum worden uitgeschreven tot zelfs het intrekken van het verzoek om de EU te verlaten. Voor dit laatste heeft het VK niet de goedkeuring nodig van de andere EU-leiders. Bij een van de laatste stemmingsrondes waren er 191 van de 650 parlementsleden voor deze optie als er geen akkoord zou worden bereikt. Het zou gepresenteerd kunnen worden als het even stil zetten van de klok om nog eens goed na te denken over een plan dat wel brede steun geniet.

Kortom, aan de onzekerheid rond brexit lijkt voorlopig geen einde te komen. Een situatie waaronder vooral de Britse economie zal lijden. De wisselkoers van het Britse pond verzwakte deze week licht met een halve pence tot 0,865 pond.

www.ing.nl