Josefine Geiger doet onderzoek naar afdankgedrag en verpakkingsdesign

Er zijn allerlei soorten verpakkingen en er zijn allerlei soorten consumenten die verpakkingen weggooien. Wat motiveert mensen om dat op de juiste manier te doen, die past bij de wijze waarop hun gemeente het afval inzamelt en verwerkt? Welke mogelijkheden zijn er om dat weggooigedrag te beïnvloeden? Omgevingspsycholoog Josefine Geiger van de Rijksuniversiteit Groningen ging op zoek naar de individuele factoren en de omgevingsfactoren die op het afdankgedrag van consumenten van invloed zijn.

Josefine Geiger was in 2015 net aan haar master sociale psychologie begonnen, toen haar interesse voor dit promotieonderzoek werd gepeild. “Het onderwerp was nieuw voor mij, maar ik vond het interessant en ook de interdisciplinaire aanpak van het onderzoeksprogramma sprak me aan”, vertelt ze. In de afgelopen jaren werkte zij in verschillende deelonderzoeken samen met onderzoekers van de universiteiten van Wageningen en Twente.

“De interdisciplinaire samenwerking was een fijne ervaring, maar er zaten ook moeilijke kanten aan. Soms duurde het even voordat we elkaar goed begrepen. Ik heb ook meegemaakt dat een van de uitkomsten van mijn onderzoek leek te contrasteren met de uitkomsten van een onderzoek van een andere promovendus. Dat was verwarrend. Maar toen we daarover met elkaar in gesprek gingen, bleek dat we naar verschillende dingen keken en dat de uitkomsten helemaal niet tegenstrijdig waren. Uiteindelijk levert deze samenwerking meer resultaat op dan de som der delen”, aldus Josefine Geiger.

Lees verder