Afvalfonds Verpakkingen ziet verdere stijging percentage recycling

Het recyclepercentage van verpakkingsafval blijft stijgen, dit blijkt uit een rapport van het Afvalfonds Verpakkingen. In 2017 werd 78% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled versus 75% in 2016. Dat is te danken aan het positieve inzamelgedrag van de burger en de verschillende partners in de keten: van gemeenten tot aan afvalbedrijven. Met dit resultaat laten we de EU-doelstelling van 55% ver achter ons.

Het Afvalfonds Verpakkingen ziet nog steeds mogelijkheden dit percentage verder te laten stijgen, maar ziet ook dat er tegen de grenzen van deze groei zal worden aangelopen. Met de in 2017 gerealiseerde recyclepercentages tussen de 86% en 95% voor glas, papier/karton en metaal zijn deze grenzen voor die materialen wel zo’n beetje bereikt. En ook voor hout (71%) is niet heel veel groei meer te verwachten. De kansen voor verdere groei liggen met name bij kunststof verpakkingsafval.

Bekijk rapport