Afval biedt een schat aan waardevolle grondstoffen voor materialen

Vezels in hamburgerdoosjes, zetmeel uit aardappelschillen en polyester vezels uit gerecyclede PET-flessen: afval herbergt een schat aan waardevolle grondstoffen. Maar hoe zet je deze om naar hoogwaardige materialen als kunststoffen, vezels en bouwmaterialen?

Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt welke componenten er in ons afval zitten en hoe deze geschikt te maken zijn voor hergebruik. Met deze inzichten kunnen partijen in de hele waardeketen, afval- en materiaalverwerkers, overheden en fabrikanten van consumentenproducten, handen en voeten geven aan de circulaire economie. Volgens Wageningen Food & Biobased Research kan de circulaire economie de komende decennia sterk groeien, door te werken aan vier belangrijke pijlers.

Ten eerste moeten materialen zo ontworpen worden dat ze met beschikbare inzamel- en verwerkingsprocessen gerecycled kunnen worden. Bij inzameling van afval is het daarnaast belangrijk stoffen echt goed gescheiden te houden of achteraf te scheiden. Dit begint al bij het labelen van producten en consumentenvoorlichting: hoe beter de informatievoorziening, hoe beter de scheiding. Ten derde moeten stoorstoffen uit rest- en afvalproducten zo goed mogelijk afgescheiden worden van het hoofdproduct, zodat met schoon recyclaat nieuwe, kwalitatief goede nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Tot slot heeft iedere rest- en afvalstroom eigen, unieke functionaliteiten die zo goed mogelijk moeten worden behouden in het hergebruiksproces.

Lees verder