HomeNieuwsREACH in top-10 van meest belastende EU-wetgeving

REACH in top-10 van meest belastende EU-wetgeving

De Europese Commissie heeft een persbericht naar buiten gebracht met de top 10 van de meest belastende EU-wetgeving volgens kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). REACH – Europese wetgeving voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen – maakt deel uit van die top 10. De Commissie wil het leven kmo’s vereenvoudigen door deze wetgeving te verlichten.

In het kader van een brede raadpleging die de Commissie heeft gestart, hebben ongeveer 1000 kmo's en bedrijfsorganisaties de top 10 van meest belastende EU-wetgeving samengesteld. Deze brede raadpleging had als doel na te gaan op welke gebieden EU-wetgeving groei en werkgelegenheid kon belemmeren en welke gebieden of kwesties in voorkomend geval nader onderzoek en actie behoefden.

De Commissie erkent weliswaar de algemene noodzaak van Europese voorschriften op deze gebieden, maar zal deze bezwaren nu grondig onderzoeken via het nieuwe programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT1) dat in december 2012 is opgestart. Uiterlijk in juni 2013 zal de Commissie follow-upmaatregelen aankondigen en daarbij zal rekening worden gehouden met lopende wetgevingsprocedures.

Kijk voor meer informatie op www.europa.eu.

Bron: Gevaarlijke Lading/NVC